Yhteystiedot

RSKLn Tukholman Piiri,
Stockholms Distrikt av Sverigefinska Riksförbundet
Bellmansgatan 15 nb
118 47 STOCKHOLM

Tel. 08-615 83 40

Email:

tpiiri@hotmail.com

www.tukholmanpiiri.com

Plusgiro: 85 23 96-1

Org.nr. 802006-1480

Piirihallitus:
Puheenjohtaja:
Sirpa Humalisto
Varsinaiset jäsenet:
Aira Rajavuori-Ludvigsen
Marjatta Hörnlund
Markku Halonen
Aune Laakkonen
Varajäsenet:
Tuija Kalliomäki
Helena Kivisaari
Leevi Holmsten

Vaalivaliokunta:
Seija Sjöstedt
Anni Vartiainen
Leevi Holmsten

Tilintarkastajat:
Risto Sarkola
Aino Katila
Varatilintarkastaja
Taimi Björklund

2021 Syksyn tapahtumia Tukholman piirissä:

* 28.8. - Naisten Foorumin 20-vuotisjuhla 28.8. klo 15.00 Eskilstunassa

* 16.9. - Södertäljen kunta pitää Neuvonpidon koskien suomen kielen hallintoalueen asioita 16.9.2021 klo 17.30 digitaalisesti. Ilmoittautuminen siihen tapahtuu Anu Ritjärvelle Syyskuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Puh. 08-52306739 tai 0766480177  Sähköposti anu.ritjarvi@sodertalje.se

Mukana neuvonpidossa on virkahenkilöitä ja politiikkoja eri konttoreista.   webb: www.sodertalje.se

* 25.9. -Tukholman Suomalaisen Seuran kuntopäivä pidetään 25.9.

* 5.-6.10. - RSE:n liittokokous pidetään 5.-6 .10. 2021 laivalla 30v. syysristeilyn yhteydessä. Ilmoittaudu viimeistään 3.9.2021 mennessä.

* 14.11. -teatteriesitys "Jäniksen vuosi" * Tukholman Suomiseura järjestää    Tukholman Ruotsinsuomalaisen koulun juhlasalissa 14.11.2021 Isäinpäivänä

..................................................................

Kevätkokous pidettiin digitaalisesti. Yhteys ja siis läsnäolijoita oli viidestä eri seurasta. Piirihallituksesta oli paikkansa jättävä puheenjohtaja Tuula Fomin, nykyinen puheenjohtaja Sirpa Humalisto, Aira Rajavuori-Ludvigsen ja Aune Laakkonen.

Tilintarkastaja Risto Sarkola esitti tilintarkastajien lausunnon vuoden 2020 toiminnasta ja tileistä. 
Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille ja toimintakertomus hyväksyttiin. RSE:n toimintakertomus ja tilit, jotka olivat hyväksytty RSE:n Tukholman piirin kevätkokouksessa, vahvistettiin lisäyksellä, että Region Tukholmalta saadut avustukset saadaan siirtää ja käyttää Regionin luvalla 2021. 

--------------------------------------------------------- 

PIIRIN KEVÄTKOKOUS pidetään 24.4. klo 15.00
digitaalisesti Teams-ohjelmalla -  ilmoittautuminen: tpiiri@hotmail.com  
Sähköposti puheenjohtajalle: sirpahumalisto@hotmail.com

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen sääntöjenmukaisuus
3. Edustajavaltuudet, läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus
4. Kokouksen työjärjestys
5. Valitaan
5.1. Kokouksen puheenjohtaja 5.2. Sihteeri 5.3. Kaksi            pöytäkirjantarkastajaa 5.4. Ääntenlaskijat
6. Valitaan tarvittavat valiokunnat
7. Piirin toimintakertomuksen 2020 hyväksyminen Vahvistetaan RSE:n Tukholman piirin toimintakertomus vuodelta 2020. Päätetään RSKL:n Tukholman piirin toimintakertomuksen 2020 hyväksymisestä kokonaisuudessaan.
8. Tilinpäätös 2020 RSKL:n piirin sekä RSE:n piirin tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esitteleminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
9. Päätetään tilintarkastajien palkkioista
10. Päätetään tarkkailijan valinnasta RSKL:n väliliittokokoukseen 5.-6.6.20
11. Piirihallituksen esitykset
12. Liittohallituksen esitykset
13. Jäsenyhdistysten ja jäsenyhdistysten jäsenten aloitteet ja niistä annetut lausunnot
14. Kokouksen päättämine

.........................................................

Piirin toiminta alkoi vuonna 1968.